life 49/52

quinta-feira, dezembro 03, 2015


A alegria de explorar este país a que chamamos casa (Bahla Fort e Old Tanuf)
The joy of exploring this country we call home (Bahla Fort e Old Tanuf)

1 comentário:

AddThis